Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Państwo i Prawo 5/2017

Andrzej Malinowski, Pomiar czytelności polskiego tekstu prawnego
Artykuł przedstawia problemy związane z oceną czytelności tekstu prawnego. Omówiona została konstrukcja wybranych miar czytelności tekstów języka ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem miar dostosowanych do własności języka polskiego.

Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT - konferencja

Kancelaria Ożóg Tomczykowski oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję pt.: Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?

Przegląd Sądowy 5/2017

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są funkcjonariuszami publicznymi zatrudnionymi w specyficznym organie kontroli przestrzegania prawa przez organy legislacyjne oraz władzę wykonawczą. Andrzej Marian Świątkowski szczegółowo analizuje status pracowniczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego w artykule Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Część I. Cechy charakterystyczne, nawiązanie służbowego stosunku pracy.

Przegląd Podatkowy 5/2017

dr Błażej Kuźniacki, Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)

XIV edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta!

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zobacz tutaj

Samorząd Terytorialny 5/2017

XIV edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta! Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, jak również ogłoszenie o nowej, XV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, obronione w 2017 r. znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Samorządu Terytorialnego”, jak również na naszych stronach internetowych.

Przegląd Prawa Handlowego 5/2017

W numerze 5 polecamy m.in. następujące artykuły:
Wojciech Gierszewski, Marcin Trzebiatowski, Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej” 
Artykuł przedstawia problematykę ochrony prawa do prywatności osób zamożnych w kontekście publikacji informacji dotyczących ich majątku.

Polski Proces Cywilny 2/2017

W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 2 warto polecieć tekst Marty Romańskiej, „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym”, który jest poświęcony systemowi środków zaskarżenia znanych polskiej procedurze cywilnej oraz orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, w których wypowiadał się o zgodności przepisów dotyczących poszczególnych środków zaskarżenia z Konstytucją RP.

Znamy nazwiska 10 finalistów VI edycji konkursu Lider Księgowości 2017!

W dniu 2 stycznia 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości 2017 organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. Celem konkursu skierowanego do osób fizycznych, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych,  jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w tej edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Finanse Komunalne 5/2017

W numerze 5 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

Jan Czempas, Nierówności dochodowe – ukryta determinanta lokalnych nierówności społecznych
Autor w artykule zwraca uwagę, że rozwój gmin ma charakter wieloaspektowy, na który składają się przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym, techniczno-technologicznym i środowiskowym.

Strona 14 z 67

Please publish modules in offcanvas position.