Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Prawa Publicznego 3/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/3 została opublikowana praca autorstwa Agnieszki Bednarczyk-Płachty, Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym, która została nagrodzona w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania” zorganizowanym między innymi przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Autorka zauważa, że wprowadzane zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym, a w szczególności ostatnia jego nowelizacja z 2014 r., oraz zmiany demograficzne w Polsce stanowią olbrzymie wyzwanie zwłaszcza dla szkół niepublicznych.

Trwa VI edycja konkursu Lider Księgowości 2017

W dniu 2 stycznia 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości 2017 organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. Celem konkursu skierowanego do osób fizycznych, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych, jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w tej edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Finanse Komunalne 4/2017

W numerze 4 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

– Anna Szafranek, Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomocy społecznej
Artykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. Omówiono w nim umiejętności komunikacyjne i zasady zarządzania zespołem, wydatki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na pomoc społeczną, prawne uwarunkowania rozwoju, przykładowe zadania pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz wybraną ofertę szkoleniową.

Państwo i Prawo 3/2017

Jerzy Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i prawoznawstwa
Głównym celem artykułu jest krytyczna analiza pojęcia „imposybilizm prawny”, które pojawiło się w ostatnich latach w polskim języku polityczno-prawnym. Pozornie ma ono służyć przezwyciężeniu pewnych rzekomych niemożności występujących w procesie tworzenia i stosowania prawa.

Europejski Przegląd Sądowy 4/2017

W kwietniowym numerze EPS pragniemy zwrócić Państwa uwagę na artykuł otwierający numer autorstwa dr. Łukasza Kułagi pt. Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Przejęcie kompetencji przez UE w zakresie inwestycji bezpośrednich wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony (1.12.2009 r.) nastąpiło równocześnie do procesu zintensyfikowania globalnej debaty dotyczącej międzynarodowego prawa inwestycyjnego, w szczególności w państwach członkowskich UE.

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka”

W dniach 22-23.04.2017 r. odbędzie się w Krakowie XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finanse Komunalne 3/2017

W numerze 3 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

– Ireneusz Rosiek, Skuteczność zarządzania ryzykiem instytucji publicznej a dostęp do informacji publicznej
Celem artykułu jest zaprezentowanie zależności pomiędzy dostępnością informacji publicznej a skutecznością niektórych narzędzi zarządczych stosowanych w instytucjach publicznych.

„Państwo i Prawo” objęło patronatem konferencję INP PAN pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. pt. „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”. Konferencja odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 11.00 w Warszawie, w Sali Marii Skłodowskiej-Curie Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Samorząd Terytorialny 3/2017

W marcowym numerze „Samorządu Terytorialnego” szczególną uwagę chcemy zwrócić na dwa artykuły oraz glosę. Po pierwsze, tekst Marcina Bogdańskiego pt. Wybrane czynniki kształtujące bazę ekonomiczną małych i średnich miast w Polsce, w którym autor, dokonując przeglądu wybranych współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, wskazuje te z nich, które ograniczają bazę ekonomiczną i potencjał badanych ośrodków miejskich. W opinii autora można zaobserwować kilka procesów, które w długim okresie będą stanowiły barierę ograniczającą rozwój małych i średnich miast, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku ich znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym kraju.

Przegląd Podatkowy 3/2017

dr Dariusz Strzelec, Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – realna, czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?
Autor przedstawia regulacje odnoszące się do kontroli rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, w szeroko rozumianym kontekście nowo wprowadzanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Oprócz nowości w tym zakresie wynikających ze zmian w strukturze administracji podatkowej omawia także pozostałe zmiany dotyczące kontroli (w ordynacji podatkowej oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej).

Strona 15 z 65

Please publish modules in offcanvas position.