Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Sądowy 1/2018

Formalizm procesowy jest cechą cywilnego prawa procesowego. Zapewnia przejrzystość oraz przewidywalność działalności jurysdykcyjnej sądów, jak również chroni przed uznaniowością, dowolnością i ryzykiem nierównego traktowania uczestników postępowania sądowego. W judykaturze zwraca się uwagę na szczególną rolę i znaczenie zasady formalizmu jako zjawiska koniecznego i pożytecznego w prawie procesowym cywilnym.

Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

Zapraszamy na konferencję

Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w siedzibie Wolters Kluwer Polska S.A. Jej tematyką była dotychczasowa działalność Krajowej Rady Sądownictwa i projektowane zmiany ustawodawcze dotyczące tego konstytucyjnego organu.

Przegląd Podatkowy 1/2018

dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

Autorzy obszernie analizują zagadnienie zasady zakazu nadużycia prawa w VAT w kontekście dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, rozważając m.in. kwestię konfliktu tej zasady z zasadą pewności prawa, omawiając przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia w VAT oraz konsekwencje wystąpienia takiego nadużycia.

Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r. – za nami VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła stacjonarnie i online ponad 1.100 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki.

Przegląd Prawa Publicznego 1/2018

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego.
Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

Przegląd Prawa Handlowego 12/2017

Aleksander Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki.

Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych.

Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Przegląd Podatkowy 12/2017

dr Dagmara Dominik-Ogińska, Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki

Artykuł stanowi szczegółową prezentację poglądów prezentowanych przez Trybunał Sprawiedliwości w przedmiocie stawki VAT dotyczącej dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną (e-booków).

Strona 5 z 65

Please publish modules in offcanvas position.