Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Prawa Publicznego 12/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede wszystkim wskutek konkretnych decyzji sądowych.

Przegląd Sądowy 11–12/2017

Kwestia legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku i w grudniu 2015 r. dominuje w sporach wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Jakub Zieliński w artykule Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. podjął próbę pogłębionej analizy naukowej zagadnień odnoszących się do skuteczności wyborów sędziów TK dokonanych w 2015r.

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG – największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz szefom sprawozdawczości finansowej i controllingu.

Polski Proces Cywilny 4/2017

W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 4 warto polecieć artykuł Roberta Obrębskiego, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym. Autor zauważa, że instytucja legitymacji procesowej nie jest pojmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Różnie bywa także definiowana.

Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalając zasady opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu zbycia rzeczy (praw majątkowych) przed upływem wskazanego w tejże ustawie czasu od daty ich nabycia, nie wprowadza w tym względzie specjalnych reguł wynikających z pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej.

Finanse Komunalne 12/2017

Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodowe
W artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją tych planów.

Zaproszenie na debatę "Jaka demokracja?"

Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” prof. Andrzej Wróbel oraz Wolters Kluwer Polska S.A.

zapraszają
na debatę „Państwa i Prawa”

„Jaka demokracja?”

w której udział wezmą 
prof. dr hab. Henryk Domański 
prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz 
prof. dr hab. Marcin Król 

Finanse Komunalne 11/2017

Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczenia
Od początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych uwag płynących zarówno ze strony naukowców, jak i praktyków samorządowych nowy system funkcjonuje niezmiennie od momentu jego wprowadzenia.

Transakcje finansowe - konferencja Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencę poświęconą zagadnieniu transakcji finansowych, która odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Intercontinental (Warszawa, ul. Emilii Plater 49)

Sesje konferencji poprowadzą przedstawiciel OECD, Krajowej Administracji Skarbowej, praktycy biznesu oraz profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem:

Przegląd Podatkowy 11/2017

Filip Majdowski, Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia pięciu instrumentów prawnych przeciwko tzw. zjawisku agresywnego planowania podatkowego na rynku wewnętrznym.

Strona 6 z 65

Please publish modules in offcanvas position.