Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

Zapraszamy na konferencję

Krajowa Rada Sądownictwa 4/2017

W numerze 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” Państwa lekturze szczególnie polecamy sprawozdanie Krzysztofa Sobczaka z debaty redakcyjnej „Krajowa Rada Sądownictwa właściwie broni niezależności sądów – nieprzemyślane zmiany mogą to zepsuć”. Debata z udziałem zaproszonych gości odbyła się 7.09.2017 r. w siedzibie Wolters Kluwer Polska S.A. Jej tematyką była dotychczasowa działalność Krajowej Rady Sądownictwa i projektowane zmiany ustawodawcze dotyczące tego konstytucyjnego organu.

Przegląd Podatkowy 1/2018

dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

Autorzy obszernie analizują zagadnienie zasady zakazu nadużycia prawa w VAT w kontekście dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, rozważając m.in. kwestię konfliktu tej zasady z zasadą pewności prawa, omawiając przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia w VAT oraz konsekwencje wystąpienia takiego nadużycia.

Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r. – za nami VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła stacjonarnie i online ponad 1.100 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki.

Przegląd Prawa Publicznego 1/2018

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego.
Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

Przegląd Prawa Handlowego 12/2017

Aleksander Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki.

Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych.

Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Przegląd Podatkowy 12/2017

dr Dagmara Dominik-Ogińska, Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki

Artykuł stanowi szczegółową prezentację poglądów prezentowanych przez Trybunał Sprawiedliwości w przedmiocie stawki VAT dotyczącej dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną (e-booków).

Przegląd Prawa Publicznego 12/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede wszystkim wskutek konkretnych decyzji sądowych.

Przegląd Sądowy 11–12/2017

Kwestia legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku i w grudniu 2015 r. dominuje w sporach wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Jakub Zieliński w artykule Kilka uwag na marginesie sporu o legalność obsady stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym w 2015 r. podjął próbę pogłębionej analizy naukowej zagadnień odnoszących się do skuteczności wyborów sędziów TK dokonanych w 2015r.

Strona 6 z 67

Please publish modules in offcanvas position.