Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Glosa 1/2014

Wykładnia przepisów składających się na regulację instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jest przedmiotem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce stosowania prawa przez same spółki, a następnie znajdują odbicie w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Przy rozstrzyganiu wielu problemów interpretacyjnych, związanych z omawianą instytucją, jednoznaczne rozwiązanie może przynieść dopiero wykładnia funkcjonalna. Opracowanie obejmuje analizę przepisów art. 385 kodeksu spółek handlowych w kontekście liczebności rady nadzorczej w tych spółkach, których statut określa liczbę piastunów tego organu „widełkowo” oraz omówienie kilku orzeczeń sądowych, dotyczących instytucji wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Tags:

KRS 1/2014

Bieżący numer pisma (1/2014) został w całości poświęcony zmarłemu Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Dąbrowskiemu. Obok oficjalnego wspomnienia publikujemy tekst mowy pogrzebowej, wygłoszonej przez Przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego oraz wspomnienia napisane przez sędziów, którzy mieli okazję pracować ze śp. Stanisławem Dąbrowskim.

Rozstrzygnięcie Konkursu PPH

Edycja konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” z 2014 r. rozstrzygnięta
Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny najlepszych prac magisterskich z zakresu prawa handlowego obronionych w roku akademickim 2012/2013, nadesłanych na Konkurs i postanowiła co następuje:

Rozstrzygnięcie Konkursu Przeglądu Prawa Handlowego

Edycja konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” z 2014 r. rozstrzygnięta
Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny najlepszych prac magisterskich z zakresu prawa handlowego obronionych w roku akademickim 2012/2013, nadesłanych na Konkurs i postanowiła co następuje:

PPH 1/2014

Czy nieprawdziwość stwierdzeń zawartych w oświadczeniach i zapewnieniach (ang. representations and warranties) dotyczących działalności spółki, a złożonych w umowie sprzedaży akcji lub udziałów, stwarza podstawy do uchylenia się od skutków oświadczenia woli? Zgodnie z koncepcją, którą przedstawia w najnowszym, styczniowym PPH dr hab. Jacek Jastrzębski, oświadczenia i zapewnienia mają charakter klauzul gwarancyjnych, których celem jest alokacja ryzyk dotyczących działalności spółki dokonująca się z wykorzystaniem mechanizmu gwarancyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

ZAWARTOŚĆ NUMERU 1-2/2014

Jak już powiedziano w cytowanym wyżej Wstępie numer 1-2/2014 „Finansów Komunalnych” to nietypowy zapis dorobku
V już konferencji „Finansów Komunalnych”, w którym obok powstałych na bazie referatów artykułów znalazł się zapis wystąpień i dyskusji, która kończyła poszczególne panele konferencji. Dyskusji – co warte podkreślenia – niezwykle interesującej, w której teoria ściera się z wiedza praktyczną.

PPH 12/2013

Kto powinien być adresatem oświadczenia o rezygnacji składanej przez piastunów spółki? Liczne odpowiedzi udzielane na to pytanie przez judykaturę i piśmiennictwo prawnicze są różnorakie i sprzeczne. Jako adresatów oświadczeń o rezygnacji członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej wymienia się członków zarządu, prokurentów, radę nadzorczą, specjalnych pełnomocników walnego zgromadzenia lub organ, któremu służy prawo powołania następcy osoby rezygnującej.

Finanse Komunalne w grudniu

Grudniowy numer „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dr Anny Ostrowskiej pt. „Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym autorka próbuje ocenić ponad 2-letni okres obowiązywania ustawy o sporcie a w szczególności przepisów odnoszących się do dotowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Samorząd Terytorialny w grudniu

1. Prof. Hubert Izdebski zastanawia się nad pozycją ustrojową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje od 20 lat - pisze autor. - Od 2005 r. Komisja ma pełne umocowanie ustawowe, uprzednio, od 1997 r. znajdując podstawę prawną funkcjonowania w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym z upoważnienia ustawy o Radzie Ministrów.

II Kongres Podatkowo-Księgowy

Ciąg dalszy rewolucji w VAT – przegląd najważniejszych zmian

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Kongresu Podatkowo-Księgowego organizowanego przez Wolters Kluwer SA, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r.w Golden Floor Plaza w Warszawie.

Strona 53 z 65

Please publish modules in offcanvas position.