Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

PPH 11/2013

Procedurę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, uregulowaną w przepisach art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych, inicjuje uchwała walnego zgromadzenia o treści określonej w art. 449 k.s.h.

Finanse Komunalne w listopadzie

Listopadowe wydanie czasopisma „Finanse Komunalne” otwierają rozważania dr Grażyny Kozuń-Cieślak na temat istoty
i funkcji państwa, sektora publicznego i finansów publicznych. W artykule „Państwo – sektor publiczny – finanse publiczne. Próba systematyzacji pojęciowej” autorka podejmuje wysiłek rozgraniczenia tych pojęć i określenia ich wzajemnych relacji.

Samorząd Terytorialny w listopadzie

Listopadowy numer „Samorządu Terytorialnego” został w całości poświęcony problemom Warszawy i województwa mazowieckiego. Otwiera go artykuł prof.  Huberta Izdebskiego pt. „Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną („janosikowe”) z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego”.

Akademia Sprzedaży

dla Doradców Podatkowych

Zarządzanie sprzedażą w kancelarii. 
Jak skutecznie pozyskać klienta i wykreować nowe usługi?

PPH 10/2013

Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej jest przedmiotem sporu w doktrynie,  a w orzecznictwie nie wypracowano jednolitego stanowiska w tym zakresie. Zagadnienie to, analizowane w najnowszym, październikowym numerze PPH przez dr. Łukasza Gasińskiego, wiąże się z ciekawą dyskusją na temat granic swobody kształtowania treści statutu, a w szczególności sposobu rekonstruowania normy kompetencyjnej umożliwiającej wprowadzenie do statutu rozwiązań odmiennych niż przewidziane przez ustawę, a także prób poszukiwania definicji pojęcia natury spółki akcyjnej.

Finanse Komunalne w październiku

Prof. Maria Jastrzębska w artykule „Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego – zasady zarządzania ryzykiem” omawia istotę polityki zarządzania ryzykiem jako podstawy kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego. Zwraca przede wszystkim uwagę na to, jakie elementy powinno zawierać zarządzenie kierownika jednostki samorządu terytorialnego w sprawie polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego oraz podpowiada, w jaki sposób opisać te elementy.

Samorząd Terytorialny w październiku

Najważniejszy blok październikowego numeru „Samorządu Terytorialnego” stanowią artykuły dotyczące rozwoju regionalnego. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse przedstawia najważniejsze założenia tzw. „inteligentnej specjalizacji”
w polityce spójności – inicjatywy przygotowanej przez Komisję Europejską dla perspektywy 2014–2020 – i zastanawia się,
czy Polska zdoła wykorzystać tę szansę rozwoju innowacyjnej gospodarki. W konkluzjach autor przedstawia największe wyzwania, jakie inteligentna specjalizacja stawia w najbliższym czasie przed polskimi władzami publicznymi – krajowymi
i regionalnymi.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (122)/2013

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25.10.2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z dzieł osieroconych stanowi symptomatyczny dowód transformacji prawa autorskiego w dobie współczesnej. Starając się zwięźle ująć istotę rzeczy, należałoby to przedstawić następująco: o ile do tej pory postęp techniczny powodował znaczący wzrost sposobów eksploatowania utworów, o tyle głównym celem dyrektywy jest zwiększenie zasobów wiedzy i kultury, które mogą być przedmiotem eksploatacji nawet wtedy, gdy identyfikacja twórcy jest niemożliwa lub utrudniona, ponieważ dzieło zostało „osierocone”.

Konferencja dla doradców podatkowych

Konferencja - IV edycja cyklu dla doradców podatkowych

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy

Doradca podatkowy powinien być najlepszym na rynku reprezentantem i partnerem klienta – przedsiębiorcy, który w razie sporu z organem skarbowym będzie mógł w pełni polegać na kunszcie zawodowym swojego doradcy.

PPH 9/2013

„III Forum Prawa Spółek”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego tradycyjnie już w trzeci piątek maja 2013 r., miało nietypowy, ale jednocześnie wyjątkowy charakter. Mniej na nim było o spółkach, a więcej o różnych dziedzinach prawa cywilnego (prywatnego), w których działalność naukową przejawiał Profesor Adam Szpunar.

Strona 54 z 65

Please publish modules in offcanvas position.