Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Finanse Komunalne w kwietniu

Idealny model gospodarki finansowej jednostek władzy terytorialnej – w tym jednostek samorządu terytorialnego – zakłada, że w dłuższym okresie w budżecie operacyjnym jest generowana nadwyżka pozwalająca na częściowe finansowanie inwestycji ze środków własnych oraz spłatę zadłużenia, natomiast potrzeby inwestycyjne wykraczające poza możliwości finansowania są zaspokajane za pomocą środków pożyczkowych – przy czym są zachowane określone zasady ostrożnościowe dotyczące zaciągania długu.

Samorząd Terytorialny w kwietniu

Pierwsze wzmianki o problemach wynikających z nieprzewidzenia w polskim prawie administracyjnym struktur organizacyjnych dla obszarów wielkomiejskich (metropolitalnych) pojawiły się już pod koniec lat 90. XX w. Od tamtego
czasu dyskusja nad formami instytucjonalnymi, które sprzyjałyby lepszemu rozwiązywaniu problemów pojawiających
się w obszarach metropolitalnych, praktycznie nie ustaje, choć – jak wiele debat – ma momenty ożywienia i stagnacji.

Glosa 3/2013

Problematyka zasad oraz sposobu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki budzi istotne wątpliwości doktryny i rozbieżności w orzecznictwie. W świetle obowiązującego  od 15.01.2004 r. art. 257 § 3 kodeksu spółek handlowych, przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki – tzw. uproszczonego podwyższenia wymaga odpowiedniego stosowania art. 260 § 2 k.s.h., który stanowi,  że nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Na tle tej regulacji jest dyskusyjne, czy w uproszczonym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą uczestniczyć wyłącznie jej dotychczasowi wspólnicy i tylko w stosunku proporcjonalnym do dotychczasowej struktury udziałowej,  czy też uchwałą wspólników lub w umowie spółki jest możliwe wyłączenie powyższej zasady i zaoferowanie objęcia udziałów osobom trzecim.

Tags:

KRS 3/2013

Bieżący numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” został poświęcony dyskusji nad modelem szkolenia sędziów. Otwiera go tekst ks. prof. Antoniego Dębińskiego, byłego przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pt. „Model szkolenia ustawicznego sędziów i jego realizacja – doświadczenia czterech lat funkcjonowania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, który zwrócił w nim uwagę na dwie kwestie: niemalże pełnej dostępności nowych kadr wykładowców oraz uchwalania harmonogramu szkolenia ustawicznego.

PPH 3/2013

W listopadzie 2012 r. zostały zakończone prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie  i odnośnych środków.

Finanse Komunalne w marcu

Mija właśnie 20 lat od wejścia w życie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i realnego rozpoczęcia ich działalności. Akt ten stanowił swoiste zamknięcie pierwszego etapu tworzenia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Wówczas, czyli w 1993 r., nikt tak tego nie odbierał, ale po latach jest to oczywiste - piszą dr Bogdan Cybulski oraz prof. Mirosław Stec, przedstawiając krótką historię powstania i funkcjonowania RIO w Polsce.

XI edycja Konkursu ST

Ogłoszenie o XI EDYCJI KONKURSU im. Prof. Michała Kuleszy,
organizowanego przez Wolters Kluwer SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”,
na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego

Samorząd Terytorialny w marcu

W marcowym „Samorządzie Terytorialnym” publikujemy kolejne artykuły z cyklu dyskusji o partycypacji deliberacyjnej obywateli w życiu społecznym. Prof. Jerzy Regulski w tekście: „Samorządność i społeczeństwo obywatelskie - kilka pytań i kilka wątpliwości” stwierdza m.in.:

Glosa 2/2013

Prawo unijne nie przewiduje możliwości uzyskania przez pasażerów odszkodowania za opóźniony lot. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że taka możliwość istnieje, dokonując analogii z przepisami dotyczącymi odwołania lotów.
Tak daleko idąca interpretacja przepisów prawnych to w rzeczywistości tworzenie prawa. Dr Anna Konert w artykule
pt. „Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot ”analizuje, czy TS ma takie kompetencje. Czytelników zainteresowanych tym zagadnieniem zapraszamy do lektury najnowszego, majowego numeru kwartalnika „Glosa”.

Tags:

Strona 57 z 65

Please publish modules in offcanvas position.