Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

PPH 1/2013

Przepisy dotyczące ochrony i ujawniania informacji poufnych należą do centralnych unormowań prawa rynku kapitałowego. Polski model regulacji jest w tym zakresie ukształtowany odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej.

Słowo wstępne Prof. Huberta Izdebskiego

Szanowni Państwo!

Niniejszy numer „Samorządu Terytorialnego” jest pierwszym, w którym występuję w roli redaktora naczelnego – a zarazem pierwszym, na kształt którego nie było już dane wpłynąć bar-dziej bezpośrednio Profesorowi Michałowi Kuleszy, twórcy czasopisma i jego Redaktorowi Naczelnemu przez 22 lata, z którym miałem zaszczyt przyjaźnić się i współpracować w ramach różnych Jego funkcji publicznych i naukowych.

Przygotuj się na zmiany w VAT w 2013 roku!

Seminarium:  „VAT 2013 – ustawa, dyrektywa, orzecznictwo. Pogłębiona analiza wybranych zagadnień VAT w obliczu zmian przepisów”

Termin: 16.01.2013 r., godz. 9:00–16:00

PPH 12/2012

Obowiązująca regulacja delistingu stanowi przedmiot wniosków de lege ferenda wyrażanych zarówno w piśmiennictwie,
jak i w toku prac legislacyjnych. O ile w ramach przygotowywania planowanej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zasygnalizowano konieczność rewizji niektórych merytorycznych założeń tej regulacji, o tyle wymaga ona również wielu zmian o charakterze bardziej technicznym i przez to – jak należy zakładać –mniej kontrowersyjnych i niewymagających pogłębionej dyskusji.

Finanse Komunalne w grudniu

Europa się decentralizuje
Dr Ewa Markowska-Bzducha w tekście „Decentralizacja zadań i finansów sektora publicznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2010” dokonuje analizy decentralizacji zadań i finansów sektora publicznego w 27 krajach UE. Prowadzi ją to do kilku wniosków.

X konkurs "Samorządu Terytorialnego"

Mija termin zgłaszania prac

Tylko do końca stycznia (liczy się data stempla pocztowego) przyjmowane są prace do X edycji Konkursu Wydawcy i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Majowe święto „Samorządu Terytorialnego”

Finał IX Konkursu „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji odbył się 28 maja br. w Sali Muszlowej Pałacu Prezydenckiego.

Rusza X konkurs ST!

Redakcja „Samorządu Terytorialnego” i jego wydawcy Wolters Kluwer Polska ogłosiły X edycję Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2012 r. Rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2013 r.

Samorząd Terytorialny w grudniu

„Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych” - nad takim zagadnieniem zastanawia się dr Anna Wierzbica. Generalne klauzule kompetencyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym są normami prawnymi niezbędnymi przy określaniu właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego
w realizacji tych zadań samorządu, które mocą konkretnego przepisu nie zostały zastrzeżone na rzecz żadnego z organów.

Konferencja Ceny transferowe 2013

KONFERENCJA PODATKOWA

16 stycznia 2013 r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

W dniu 16 stycznia 2013 r. Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. organizuje konferencję podatkową „Ceny transferowe 2013”, która odbędzie się w Warszawie (przy współpracy z Uczelnią Łazarskiego oraz Taxonity Sp. z o.o.).

Strona 59 z 65

Please publish modules in offcanvas position.