Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Akademia Sprzedaży dla Doradców

Zarządzanie sprzedażą w kancelarii. Jak skutecznie pozyskać klienta i wykreować nowe usługi?

Zapraszamy na szkolenie "Akademia Sprzedaży dla Doradców Podatkowych", które odbędzie się 1-2 października 2012 r. w Hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie.

Akademia Doradcy Podatkowego

 

Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają

21 września 2012 r. w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/31, w godz. 11.30-16:00 na seminarium:

PPH 9/2012

Opublikowany w 2010 r. projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stał się impulsem dla rozpoczęcia ogólnej dyskusji o potrzebie i kierunkach zmian w zakresie prawa spółek. Dostrzegając pozytywy bezpośredniej wymiany poglądów, Katedra Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego zaproponowała, aby dyskusja przyjęła formę otwartych, corocznych konferencji naukowych określanych jako „Forum Prawa Spółek”.

Samorząd Terytorialny we wrześniu

Kodeks wyborczy a wola wyborców
Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest elementem trwale związanym z rozwojem samorządu terytorialnego. Na działalność samorządową ma wpływ zarówno aktualnie obowiązujące prawo, sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, zaangażowanie społeczne, jak i system wyboru przedstawicieli wspólnoty mieszkańców do organów samorządowych.

Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

W dniach 5 i 6 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego „Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe”. Zjazd został zorganizowany wspólnie przez Katedrę Materialnego Prawa Podatkowego oraz Katedrę Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. W obradach Zjazdu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków naukowych i akademickich w Polsce, wywodzących się z nurtu szkolnictwa publicznego, oraz niektórych niepublicznych szkół wyższych.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ordynacja podatkowa w praktyce”

 Po raz szósty odbyła się w Augustowie w dniach 28–29 maja 2012 r. konferencja naukowa „Ordynacja podatkowa w praktyce” współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, WSA w Białymstoku, Izbę Skarbową w Białymstoku, Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz Izbę Celną w Białymstoku.

PPH 8/2012

Umowa leasingu w prawie upadłościowym i naprawczym została uregulowana w specyficzny sposób, powiem ogłoszenie upadłości leasingobiorcy (korzystającego) nie ma ex lege wpływu na jej trwanie. Ze skutkiem natychmiastowym umowę może rozwiązać syndyk masy upadłości bądź też wypowiedzieć leasingodawca.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (118)/2012

Dzięki nowym możliwościom technicznym archiwa, muzea i biblioteki mogą spełniać swoje funkcje o wiele bardziej skutecznie niż wcześniej. Dokonując jednak zwielokrotniania, użyczania lub publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nie mogą one naruszać praw autorskich.

Przegląd Podatkowy - 8/2012

Tematem miesiąca w sierpniowym numerze Przeglądu Podatkowego jest artykuł Małgorzaty Militz, Premie pieniężne rabatem.

PPH 7/2012

Rozliczenia związane ze zmianą składu osobowego handlowych spółek osobowych w sytuacji wypowiedzenia udziału, wyłączenia wspólnika i rozwiązania dwuosobowej spółki z przyznaniem jej przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników są istotnym zagadnieniem w praktyce działania tych spółek.

Strona 61 z 65

Please publish modules in offcanvas position.