Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Co nowego w majowych FK

Odwołanie dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia może nastąpić jedynie na podstawie art. 38 ust. 1 prawa oświatowego, a więc „w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Takie rozwiązanie ustawowe nie budzi żadnych wątpliwości dopóki nie zorientujemy się, że dla większości sądów tym „szczególnym przypadkiem” nie są ani uchybienia finansowe, ani zaniedbania dotyczące organizacji pracy szkoły.

Co nowego w majowym ST?

Numer majowy miesięcznika „Samorząd Terytorialny” otwiera artykuł prof. Pawła Swianiewicza pt. „Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?” opisujący zależność wykorzystywania środków unijnych od wielkości jednostki samorządowej i stopnia rozwoju reprezentowanego przez nią regionu.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (114)/2011

Problem dzieł inspirowanych w prawie autorskim jest zagadnieniem wymagającym wnikliwej analizy. Wyzwanie to zostało podjęte przez Jakuba Michała Dolińskiego, który w 114 numerze kwartalnika ZNUJ publikuje artykuł „Utwór inspirowany w prawie autorskim”. Autor porusza w nim zarówno kwestie różnic pomiędzy dziełami tworzonymi z podniety a utworami pochodnymi, jaki i ukazuje problematykę sporów w doktrynie prawniczej oraz uznawanych przez nią za kontrowersyjne niektórych orzeczeń sądowych.

Przegląd Podatkowy - 5/2012

Tematem miesiąca w numerze majowym Przeglądu Podatkowego jest artykuł Weroniki Missali, FATCA, czyli amerykański podatek obciążający polskie podmioty.

Glosa 4/2012

Posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego jest jedną z przesłanek zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej. Brak definicji pojęcia w ustawie z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wywołuje praktyczne trudności. Biorąc pod uwagę konsekwencje niewykonania spełnienia przesłanek wnoszenia środków ochrony prawnej, istotnego znaczenia nabiera ustalenie ich właściwej interpretacji zgodnej z wolą ustawodawcy, a także zapewniającej ochronę podmiotu, który w wyniku działania lub zaniechania zamawiającego poniósł lub może ponieść szkodę. Czytelnicy zainteresowani tą problematyką przeczytają więcej w najnowszym, listopadowym numerze Glosy w artykule pt. Interpretacja pojęcia „posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego” w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych” autorstwa dr Małgorzaty Sieradzkiej.

Tags:

PPH 4/2012

Uchwała Sądu Najwyższego z 9.12.2011 r. przypieczętowała ostatecznie tezę, zgodnie z którą w razie dokonania czynności prawnej pozornej, nieważna jest czynność prawna ukryta, jeżeli dla jej wykonania zastrzeżono formę szczególną ad solemnitatem nawet, jeśli czynność jawna (pozorna) została dokonana w takiej lub nawet bardziej solennej formie. Czynność jawna nie „użycza" już zatem swojej formy czynności ukrytej.

Co nowego w kwietniowych FK

11.02.2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko zaostrzyła osobistą odpowiedzialność karno-administracyjną urzędników uczestniczących w gospodarowaniu środkami publicznymi (w tym europejskimi), ale również rozszerzyła ją na inne osoby działające w ich imieniu (np. ekspertów).

IX konkurs ST rozstrzygnięty

Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. rozstrzygnęły IX edycję Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2011 r.

Aktualności

11.04.2012
Jury IX edycji Konkursu miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego zakończyło fazę oceny prac konkursowych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie ustalona ostateczna lista laureatów Konkursu. Pełny protokół z prac Jury wraz z nazwiskami zwycięzców zostanie opublikowana w majowym numerze pisma.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (113)/2011

W najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” zapraszamy do lektury artykułu Joanny Banasiuk pt. „Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego”. W tekście zostało przedstawione stanowisko polskiej i niemieckiej doktryny i judykatury, omówiono także charakter wspólności autorskich prawa majątkowych oraz zbadano dopuszczalność objęcia wspólności autorskich praw osobistych.

Strona 63 z 65

Please publish modules in offcanvas position.