Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Przegląd Podatkowy - 3/2012

Tematem miesiąca w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego jest artykuł Małgorzaty Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT - model unijny i model krajowy.

Glosa 2/2012

Zagadnienie zdolności rejestrowej, jako wzoru przemysłowego, części składowej wytworu złożonego, mogącej być przedmiotem samodzielnego obrotu (art. 102 ust. 3 prawa własności przemysłowej) jest tematem, który w drugim tegorocznym numerze „Glosy” analizuje prof. dr hab. Ryszard Skubisz.

Tags:

Przegląd Podatkowy 2/2012

Tematem miesiąca w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego jest artykuł Ireneusza Krawczyka, Niekonstytucyjne odsetki za zwłokę.
Autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r., SK 2/10, w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne zróżnicowanie sytuacji prawnej podatników w zależności od tego, jaki organ dokonuje weryfikacji podatkowej. Zatem możliwy jest zwrot zapłaconych odsetek za zwłokę naliczonych w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej.

PPH 2/2012

Reprezentacja spółki partnerskiej przez partnerów to zagadnienie, które w lutowym numerze PPH analizuje dr Artur Nowacki. Autor analizuje kodeksowy model reprezentacji spółki partnerskiej i zwraca uwagę na możliwość modyfikacji tego modelu. Wnioski będące wynikiem rozważań nad spółkami partnerskimi są w wielu przypadkach adekwatne również w stosunku do reprezentacji innych spółek osobowych.

Glosa 1/2012

Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku jest jednym z tematów poruszanych w Glosie 1/2012. Sąd Najwyższy w wyroku z 19.02.2010 r. odniósł się do art. 105 ust. 5 prawa bankowego jako podstawy odpowiedzialności banku za szkody będące wynikiem ujawnienia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku. Przedmiotem wyroku było ustalenie czy odpowiedzialność banku za omawiane szkody ma charakter absolutny, czy też dopuszcza się ograniczenie jej zakresu przez odwołanie się do przesłanek egzoneracyjnych. Więcej na ten temat do przeczytania w artykule dr. Mariusza Krzysztofka.

Tags:

Edycja 2012 Konkursu PPH rozstrzygnięta

Edycja 2012 Konkursu „Przeglądu Prawa Handlowego” rozstrzygnięta
Kolejna edycja konkursu ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2010/2011 – została rozstrzygnięta.

Nowa edycja konkursu PPH

Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2010/2011 już ruszyła. Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnie datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 29.02.2012 r. na adres:

PPH 1/2012

Ustawowy podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy w spółce komandytowej, zwłaszcza zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu, generuje wiele szczegółowych problemów prawnych na tle tzw. rozdzielania spraw klientów spółki przez komplementariuszy w stosunku do komandytariuszy uprawnionych do wykonywania wolnego zawodu. Prof. zw. dr. hab. Andrzej Szumański, w artykule opublikowanym w styczniowym PPH analizuje kwestię dopuszczalności wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej w celu wykonywania wolnego zawodu.

Przegląd Podatkowy - 1/2012

Tematem miesiąca pierwszego w 2012 roku numeru Przeglądu Podatkowego jest artykuł Andrzeja Taudula i Mariusza Mareckiego, Pakiety medyczne - czy to już koniec wątpliwości?

Konkurs PPH rozstrzygnięty

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2009/2010 ogłoszony przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” został rozstrzygnięty. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie uroczystego zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona 66 z 66

Please publish modules in offcanvas position.