Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Znaki towarowe i ich ochrona

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica i Katedra Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest poruszenie problematyki ochrony znaków towarowych w szerokiej perspektywie.

Nowe instytucje podatkowe. Pierwsze doświadczenia 2017 r. Zmiany na 2018 r. - konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zmianom wprowadzonym w 2017 r. w zakresie VAT, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. problemy związane z centralizacją rozliczenia VAT samorządów oraz kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych realizowanych za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Samorząd Terytorialny 10/2017

„Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Przegląd Podatkowy 10/2017

Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło, Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
Artykuł został poświęcony zagadnieniu dochowania należytej staranności (które to pojęcie nie zostało ustawowo zdefiniowane) przez podatnika w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów, w celu uwolnienia się przez niego od zarzutu udziału w oszustwie podatkowym, a tym samym ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT.

UW uruchamia jedyne w Polsce studia podyplomowe z sukcesji w biznesie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na podyplomowe studia „Sukcesja w biznesie”. Partnerem merytorycznym studiów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu biznesowego w przyszłości.

Przegląd Prawa Publicznego 10/2017

W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/10 polecamy lekturę artykułu Rafała Chybińskiego, „Odkodowanie rzeczywistego celu ustawodawcy uchylającego pierwszy próg ostrożnościowy i ocena jego realnego wpływu na obniżenie państwowego długu publicznego”. Autor koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu, a następnie zbadaniu realnego, rzeczywistego celu przyświecającego autorom projektu ustawy, którego zadaniem było usunięcie z porządku prawnego pierwszej z trzech procedur ostrożnościowych.

Państwo i Prawo 9/2017

Leszek Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji
Reformy ustrojowe podejmowane w obecnej kadencji parlamentu mają tak zasadniczy charakter, że nie dziwi pojawienie się w debacie politycznej propozycji przystąpienia do prac nad nową konstytucją. Powstaje więc pytanie, czy Polska znajduje się obecnie w tzw. „momencie konstytucyjnym”, dającym szanse na stworzenie konstytucji zdolnej do pełnienia roli ustawy zasadniczej.

Przegląd Sądowy 9/2017

Magdalena Wilejczyk w artykule Majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny. Udziały małżonków w majątku wspólnym i ratio legis zachowku przedstawia uzasadnienie aksjologiczne zachowku. Wskazuje przy tym na dążenie ustawodawcy do stworzenia mechanizmów umożliwiających majątkowe odzwierciedlenie osobistego zaangażowania w sprawy rodziny.

Finanse Komunalne 9/2017

Daniel Jurewicz, Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego
Równoważenie rozwoju i jego rozpatrywanie w wielu aspektach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Efektem niezrównoważenia finansowego w okresie ostatnich kilkunastu lat jest znaczący rozmiar zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego.

Przegląd Prawa Handlowego 9/2017

Numer 9 „Przeglądu Prawa Handlowego” w całości został poświęcony konferencji naukowej Forum Prawa Spółek, która odbyła się 19.05.2017 r. w Łodzi. Przedmiotem konferencji była szeroko rozumiana ochrona wierzycieli w spółkach handlowych. Problematyka ta stanowi jedno z kluczowych zagadnień będących przedmiotem analiz i dociekań teoretycznych, jak również zajmuje ważne miejsce w dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Strona 9 z 67

Please publish modules in offcanvas position.