Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Kazimierz Jaśkowski

  doktor nauk prawnych; od 1994 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, pełniący funkcję przewodniczącego Wydziału do przejścia w stan spoczynku w 2014 r.; w latach 1990–1994 sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, w latach 1967–1990 pracownik w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – początkowo na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych – jako adiunkt. Uczestniczył w czterech prawniczych konferencjach międzynarodowych: w San Francisco, Budapeszcie, Bolonii oraz z referatem w Strasburgu. Jest autorem wielu glos i artykułów z zakresu prawa pracy oraz współautorem czterech komentarzy.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Kabat

  doktor habilitowany; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Od 1.10.2010 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, w tym współautor komentarzy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa.

  Czytaj więcej
 • Przemysław Jan Kalinowski

  doktor nauk prawnych; od sierpnia 1997 r. – sędzia Sądu Najwyższego (Izba Karna); w latach 1983–1997 sędzia Sądu Rejonowego, potem Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Maksymilian Pazdan

  profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz profesor emerytowany i honorowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu (Academie Internationale de Droit Comparé); redaktor naczelny „Orzecznictwa Sądów Polskich” (dawniej „Orzecznictwa Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”).

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Wiśniewski

  profesor doktor habilitowany; sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) od 1990 r. (wcześniej – od 1969 r. – sędzia w sądownictwie powszechnym), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor wielu artykułów i monografii; współautor oraz redaktor kilku dzieł zbiorowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (m.in. Przebieg procesu cywilnego; Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym; komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego; System prawa Procesowego. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym; System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy).

  Czytaj więcej
 • Mateusz Błachucki

  dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek i sekretarz Rady Naukowej INP PAN. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – m.in. Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Basic Texts, Warszawa 2013, czy System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.