Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Kazimierz Jaśkowski

  dr Kazimierz Jaśkowski

  Doktor nauk prawnych od 1975 r. W latach 1967–1990 był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy), natomiast w latach 1990–1994 pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W latach 1994–2014 był sędzią Sądu Najwyższego – orzekał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Kabat

  dr hab. Andrzej Kabat
  ORCID 0000-0002-0574-9411

  doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 pracował jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Przemysław Jan Kalinowski

  dr Przemysław Kalinowski

  doktor nauk prawnych; od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1974–1976 był asystentem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1976 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 1976–1983 pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Badania Prawa Sądowego. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w 1986 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, a w 1994 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego.

  Czytaj więcej
 • Maksymilian Pazdan

  prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
  ORCID-0000-0001-6799-7392

  Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu, członkiem wielu komisji kodyfikacyjnych, członkiem kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism.
  Został odznaczony Złoty Krzyżem zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej Premier Republiki Francuskiej dekretem z 21.07.1987 r. mianował go kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 1995 r. Uniwersytet w Rostowie nad Donem nadał mu godność doktora honoris causa. Godność doktora honoris causa nadał mu również Uniwersytet Śląski (2011). Jest laureatem Nagrody Pro Scientia et Arte (2006), Śląskiego Oskara (2008), Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie (2016), lauru Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego (2017) i Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji (2018).

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Wiśniewski

  prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
  ORCID 0000-0002-8703-7476

  profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego. Od października 1969 r. do maja 2016 r. pracował w sądownictwie – w pierwszym etapie w sądownictwie powszechnym (jako aplikant sądowy, asesor sądowy, sędzia sądu powiatowego, sądu rejonowego i sądu wojewódzkiego), poczynając zaś od 1.07.1990 r. jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, przy czym od 1998 r. także na stanowisku przewodniczącego Wydziału. Od 1.10.2002 r. obowiązki sędziego łączył z pracą naukową i dydaktyczną na uczelni wyższej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Orzecznictwa Sądów Polskich” oraz komitetu redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, recenzentem w kilku czasopismach prawniczych. 

  Czytaj więcej
 • Mateusz Błachucki

  dr hab. Mateusz Błachucki
  ORCID: 0000-0001-5805-048X

  doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.