Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2016

  Wyrok SN z 18.11.2015 r. (III CSK 237/15), dotyczący elektronicznego uzasadnienia, z glosą Anety Łazarskiej
  W majowym numerze polecamy lekturę wyroku SN z 18.11.2015 r. (III CSK 237/15) z glosą Anety Łazarskiej. Autorka omawia wypowiedź SN dotyczącą elektronicznego uzasadnienia. Sąd Najwyższy przyjął ortodoksyjne wymaganie, aby ustne uzasadnienie spełniało wszystkie warunki statuowane dla pisemnego uzasadnienia.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2016

  Wyrok SN z 14.01.2015 r. (II PK 54/14) z glosą Mirosława Włodarczyka (urlop szkoleniowy dla aplikanta radcowskiego)
  W numerze kwietniowym polecamy lekturze wyrok SN z 14.01.2015 r. (II PK 54/14) z glosą Mirosława Włodarczyka. Przedmiotem wątpliwości powstałych na tle glosowanego wyroku jest wskazanie regulacji prawnej właściwej dla oceny charakteru prawnego urlopu szkoleniowego przysługującego aplikantowi radcowskiemu, co w konsekwencji pozwoli ustalić, czy istnieje tytuł prawny dla roszczenia o naprawienie szkody w przypadku nieudzielenia przez pracodawcę takiego urlopu.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 3/2016

  Wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożonego tuż przed ogłoszeniem wyroku
  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 3/2016 warto zwrócić uwagę na postanowienie SN z 25.10.2012 r. (I CZ 153/12) z glosą Anety Łazarskiej, która omawia kontrowersyjną kwestię skuteczności wniosku o sporządzenie uzasadnienia złożonego tuż przed ogłoszeniem samego wyroku.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2016

  Nieważność umowy opcji walutowej - wyrok wyrok SN 19.09.2013 r. (I CSK 651/12) z glosą Marcina Majcherczyka
  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 2/2016 warto zwrócić uwagę na wyrok SN 19.09.2013 r. (I CSK 651/12) z glosą Marcina Majcherczyka, który analizuje umowę opcji walutowej pod kątem jej nieważności.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2016

  Postanowienie SN z 4.03.2015 r. (IV KO 98/14), dotyczące pojęcia „wspólnego pożycia” 
  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 1/2016 warto zwrócić uwagę na postanowienie SN z 4.03.2015 r. (IV KO 98/14) wraz z glosą Jacka Izydorczyka dotyczącą pojęcia „wspólnego pożycia”, które od dawna znane jest w języku polskim oraz w językach prawnym i prawniczym.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2015

  Data wniesienia przez stronę opłaty sądowej - glosa do postanowienia SN (IV CZ 96/14)
  W numerze 12/2015 polecamy lekturę glosy Joanny Bodio do postanowienia SN z 21.01.2015 r. (IV CZ 96/14), którego przedmiotem jest sporna w judykaturze i doktrynie kwestia różnicowania daty wniesienia przez stronę opłaty sądowej w zależności od tego, czy została ona przekazana za pośrednictwem banku, czy instytucji płatniczej działającej na podstawie ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2015

  Wyrok Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r. (IV KK 157/14), wraz z glosą Mikołaja Małeckiego  dotyczący obrony koniecznej 

  W numerze listopadowym Orzecznictwa Sądów Polskich szczególnie polecamy wyrok Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r. (IV KK 157/14) z glosą Mikołaja Małeckiego, który uznał, że trafne jest stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące tego, iż zaistnienie obrony koniecznej z art. 25 § 1 kodeksu karnego nie jest uwarunkowane strachem czy emocjonalnym wzburzeniem osoby odpierającej zamach.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2015

  Glosy do wyroków w sprawach obowiązkowych szczepionek ochronnych, wypadku przy pracy przy zatrudnieniu tymczasowym, doręczenia zastępczego

  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 2015/10 szczególnie polecamy wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 22.01.2013 r. (I ACa 1160/12) z glosą Mirosława Nesterowicza, dotyczącą odpowiedzialności deliktowej w związku z rozstrojem zdrowia spowodowanym obowiązkową szczepionką ochronną.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8/2015

  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 7-8/2015 na uwagę zasługuje wyrok NSA z 10.04.2013 r. (I FSK 359/12) wraz z glosą Krzysztofa Radzikowskiego dotyczącą problematyki wystawiania tzw. pustych faktur i obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług.

  W wakacyjnym numerze warto także polecić lekturę postanowienia SN z 27.03.2014 r. (V KK 307/13) z glosą Bolesława Kurzępy na temat zagadnienia zamiaru bezpośredniego i ewentualnego w odniesieniu do typu kwalifikowanego przestępstwa przemytu środków odurzających dokonanego w ramach Unii Europejskiej. 

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2015

  W „Orzecznictwie Sądów Polskich” 6/2015 Komitet Redakcyjny w szczególności poleca lekturę wyroku SN z 3.10.2014 r. (V CSK 281/14) wraz z glosą Joanny Bodio dotyczącą legitymacji pozwanego do wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytoczonego przez prokuratora.

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 9/2015

  Glosy do wyroków: SN z 26.11.2014 (II KK 138/14) i NSA z 6.11.2014 (I OSK 251/14)

  W numerze wrześniowym Orzecznictwa Sądów Polskich szczególnie polecamy wyrok Sądu Najwyższego z 26.11.2014 r. (II KK 138/14) wraz z glosą Joanny Piórkowskiej-Flieger, która omawia zagadnienie podstępnego wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego jako jednego ze znamion przestępstwa z art. 272 k.k.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.