Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2017

  W tym numerze polecamy następujące decyzje, orzeczenia i omówienia:

  1) Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (U 3/17) z omówieniem Mirosława Steca;
  2) Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w kontekście naliczenia opłat za usunięcie drzew
  lub krzewów – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 czerwca 2017 r. (SKO 4131/38/17);

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2017

  Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:
  1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;
  2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2017

  W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2017

  W numerze pierwszym „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” publikujemy orzeczenia wraz z omówieniami, a także glosy mające żywotne znaczenie dla zdecydowanej większości obywateli. I tak, warto zwrócić uwagę na: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) z omówieniem Mirosława Steca dot. prawa do „becikowego”; decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji;

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2016

  Czwarty numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2016

  Numer 3/2016 „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia (TK, SKO, WSA, RIO) wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2016

  Numer 2/2016 kwartalnika „Orzecznictwo s Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia (TK, SKO, WSA, RIO) wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:

  Czytaj więcej
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2016

  Numer 1/2016 „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera glosy:

  aprobującą do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, Sławomira Czarnowa;

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.