Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  2001 – Profesor nauk prawnych

  1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
  1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
  1976 – Magister prawa; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; „Nadużycie prawa podmiotowego w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego"

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Roman Hauser

  profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor ponad 11 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 25 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 200 artykułów, opinii, komentarzy, glos i monografii naukowych.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Cezary Kosikowski

  profesor nauk prawnych, wykładał: na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego), w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw) oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego); specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego; promotor 10 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 38 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji naukowych.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowczyni na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1988–2006 członkini Rady Legislacyjnej, wieloletnia członkini Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca tegoż Komitetu w latach 2008–2011; specjalistka w zakresie teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej, a także prawa konstytucyjnego; promotorka rozpraw doktorskich oraz recenzentka w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych; autorka ponad 80 książek, artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

  Czytaj więcej
 • dr Michał Ziółkowski

  Education:

  2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
  The Department of Constitutional Law and European Studies 
  Doctor of Law (2017)

  2004 – 2009 Warsaw University
  The College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities
  Faculty of Law and Administration UW
  Master of Studies in Law (2009).

  Experience:

  2018 –present Kozminski University in Warsaw 

  Adjunct at the Department of Constitutional Law

  2015 – present Państwo i Prawo (law journal)
  Managing Editor

  2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
  Researcher at the Department of Constitutional Law and European Studies

  2008 – 2016 Constitutional Tribunal of Poland
  Referendaire

  2011 – 2015 Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
  Assistant

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

  profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego porównawczego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 19 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor ponad 40 książek, rozdziałów i komentarzy oraz 80 glos i artykułów naukowych.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Marek Zubik

  profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych. 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.