Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Państwo i Prawo 12/2015

  Konstytucyjne aspekty praw autorskich
  Numer grudniowy otwiera artykuł prof. Ryszarda Markiewicza i prof. Stanisława Sołtysińskiego, którzy omawiają Konstytucyjne aspekty praw autorskich na tle dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w 2015 r. Autorzy wskazują na obecną w ustawodawstwie ostatniego ćwierćwiecza XX wieku tendencję do rozszerzania zakresu ochrony praw własności intelektualności oraz przedstawiają negatywne konsekwencje społeczne tego zjawiska.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 11/2015

  W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej

  Numer otwiera artykuł prof. dra hab. Zbigniewa Kmieciaka (Uniwersytet Łódzki) pt. W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 10/2015

  LI Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

  W październikowym numerze ogłoszony został Komunikat o LI Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Do konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim 2014/2015 oraz prace habilitacyjne autorów, których stopnie naukowe zostały nadane w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Debata Godność - Równość - Wykluczenie z udziałem Prof. Marka Belki, Prof. Andrzeja Wróbla i Red. Jacka Żakowskiego

  Szanowni Państwo,

  Fundacja Praw Obywatelskich i miesięcznik „Państwo i Prawo” oraz Instytut Nauk Prawnych PAN

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 9/2015

  „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka)

  Prof. dr hab. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski) w artykule pt. „Wolność” a „prawo” (pięć hipotez o stosowaniu pojęć konstytucyjnych dotyczących praw człowieka) wskazuje na kilka tendencji, które odnoszą się do rozumienia pojęcia wolności człowieka we współczesnej nauce prawa.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 8/2015

  dr Jarosław Kuisz, Legalna rewolucja? (z okazji 35. rocznicy zawarcia porozumień sierpniowych)

  Sierpniowy zeszyt „Państwa i Prawa” otwiera artykuł dra Jarosława Kuisza (Uniwersytet Warszawski) pt. Legalna rewolucja? (z okazji 35. rocznicy zawarcia porozumień sierpniowych). Autor przypomina dyskusję, która w okresie 1980–1981 toczyła się na łamach „Państwa i Prawa”.
  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 7/2015

  W zeszycie lipcowym na szczególną uwagę zasługuje artykuł prof. dra hab. Jerzego Zajadło (Uniwersytet Gdański) pt. Filozofia prawa – pyta filozof, odpowiada prawnik, który jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komitetu Nauk Prawnych PAN w dniu 23.03.2015 r.

  Czytaj więcej
 • 50. Jubileuszowy Konkurs „Państwa i Prawa” rozstrzygnięty

  50. Jubileuszowy Konkurs „Państwa i Prawa”

  Do udziału w 50. Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 24 prace habilitacyjne oraz 24 prace doktorskie.

  Czytaj więcej
 • 50. jubileuszowy konkurs Państwa i Prawa

  50. Jubileuszowy Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zostanie oficjalnie rozstrzygnięty 30.06.2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 6/2015

  W artykule pt. Konstytucyjne aspekty regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) rozważają regulację procesu inwestycyjno-budowalanego w aspekcie konstytucyjnych wolności, praw i wartości.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 5/2015

  Zeszyt majowy otwiera artykuł prof. dra hab. Zbigniewa Kmieciaka (Uniwersytet Łódzki) pt. Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych).
  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 1/2015

  Zeszyt styczniowy otwiera artykuł prof. dra hab. Wojciecha Chróścielewskiego (Uniwersytet Łódzki): Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego? Autor zwraca uwagę na problem nadużywania decyzji kasacyjnych przez odwoławcze organy administracyjne mimo obowiązywania art. 138 k.p.a., który statuuje reformacyjny model postępowania odwoławczego.

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 2/2015

  W lutowym numerze „Państwa i Prawa” ukazał się pierwszy artykuł opracowany na podstawie wystąpienia wygłoszonego na konferencji „Wolność odrodzona – wolność zagrożona”, zorganizowanej przez Komitet Nauk Prawnych PAN w dniu 4.12.2014 r. w Warszawie. 

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 3/2015

  W numerze szczególnie rekomendujemy artykuł autorstwa prof. dr hab. Ewy Łętowskiej (Instytut Nauk Prawnych PAN): Odpowiedzialność Kościoła za szkody wyrządzone przez księży. Autorka stawia tezę, że odpowiedzialność ..

  Czytaj więcej
 • Państwo i Prawo 4/2015

  Numer kwietniowy otwiera ostatni tekst zmarłego 9.2.2015 r. prof. dra hab. Piotra Winczorka (Uniwersytet Warszawski): Wolność wyznaniowa, który został wygłoszony na konferencji „Wolność odrodzona – wolność zagrożona” w grudniu 2014 r. w Warszawie. 

  Czytaj więcej
 • Debata Państwa i Prawa

  W dniu 23 marca 2015 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata nt. „Wymiary równości a wymiar sprawiedliwości”. Organizatorem była Redakcja „Państwa i Prawa” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, przy współudziale Fundacji Praw Obywatelskich. W debacie udział wzięli: prof. Karol Modzelewski, dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. Andrzeja Walicki i prof. Stanisław Waltoś.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.