Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Adam Bącal

  Adam Bącal
  Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Sylwester Marciniak

  Sylwester Marciniak

  absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w wydziale cywilnym i ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, a następnie w wydziale cywilno-odwoławczym sądu okręgowego. Od 1998 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo orzekał w sprawach z zakresu podatków dochodowych i egzekucji administracyjnej, a od 2007 r. w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Militz

  Małgorzata Militz
  Doradca podatkowy, ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT, jak i postępowaniach podatkowych (reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi). Pełnomocnik w sprawach VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów w profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2014 r. współpracuje z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych GWW. Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Wojciech Morawski

  Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski
  ORCID: 0000-0002-2396-9434

  Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył. Jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (wydawca: TNOiK Toruń) oraz jest członkiem kolegium redakcyjnego Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego (wydawca: UMK), a także Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska). Jest kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji podatkowych poświęconych orzecznictwu podatkowemu, tzw. Toruńskie Przeglądy Orzecznictwa Podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności wykładni prawa podatkowego, urzędowych interpretacji podatkowych i celnych, opodatkowania dochodu i podatków majątkowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne.

  Czytaj więcej
 • Sławomir Krempa

  dr Sławomir Krempa
  Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Krzysztof G. Szymański

  Doktor habilitowany, biegły rewident, doradca podatkowy. Specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego, handlowego i bilansowego. Autor ponad 140 pozycji książkowych, monografii i artykułów. Pracował na kierowniczych stanowiskach w czołowych, światowych firmach konsultingowych i kancelariach adwokackich; aktualnie jest prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego GLOBALTAX. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Taudul

  Andrzej Taudul
  Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.