Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Podatkowy 9/2017

  dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
  W artykule zostały przeanalizowane wybrane zmiany w zakresie prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego (są nimi: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej), która jest rezultatem obowiązywania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Czytaj więcej
 • VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017 – konferencja

  Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na organizowaną pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce konferencję VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017, w Toruniu, w dniach 29–30 września 2017 r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 8/2017

  dr Hanna Filipczyk, Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
  Celem artykułu jest wykazanie, że status etyczny unikania opodatkowania ma znaczenie prawne oraz że unikanie opodatkowania jest etycznie wątpliwe.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 7/2017

  Małgorzata Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
  Od 1.01.2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, wprowadzając katalog nowych sytuacji (przypadków), których zaistnienie upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia danego podmiotu – bez konieczności powiadamiania podatnika o dokonaniu tej czynności (tak jak w poprzednio obowiązujących przepisach w tym względzie). Autorka analizuje znowelizowane przepisy, odnosząc się m.in. do praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 6/2017

  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński, Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem – pakiet przewozowy na polskich drogach
  Z dniem 18.04.2017 r. na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem i transportem niektórych towarów (tzw. towarów wrażliwych) nałożono dodatkowe obowiązki, wprowadzone ustawą z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708) – tzw. pakiet przewozowy.

  Czytaj więcej
 • Poznaliśmy LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2017!

  Justyna Bartela z Dąbrowy Górniczej została Liderem Księgowości 2017. O ten prestiżowy tytuł walczyło w trzech etapach ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 2.06.2017 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych o cechach liderów, pokazanie nowoczesnego oblicza księgowości i biur rachunkowych, a także promowanie dobrej współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

  Czytaj więcej
 • Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT - konferencja

  Kancelaria Ożóg Tomczykowski oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję pt.: Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 5/2017

  dr Błażej Kuźniacki, Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)

  Czytaj więcej
 • Znamy nazwiska 10 finalistów VI edycji konkursu Lider Księgowości 2017!

  W dniu 2 stycznia 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości 2017 organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. Celem konkursu skierowanego do osób fizycznych, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych,  jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w tej edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 4/2017

  dr Małgorzata Sęk, Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
  Od 1.01.2017 r. pełnomocnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego, ponosi solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. Jest to jedno z rozwiązań wprowadzonych w celu uszczelnienia systemu VAT.

  Czytaj więcej
 • Trwa VI edycja konkursu Lider Księgowości 2017

  W dniu 2 stycznia 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości 2017 organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. Celem konkursu skierowanego do osób fizycznych, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych, jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w tej edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka”

  W dniach 22-23.04.2017 r. odbędzie się w Krakowie XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego „Wykładnia oraz stosowanie prawa podatkowego – teoria i praktyka” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 3/2017

  dr Dariusz Strzelec, Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – realna, czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?
  Autor przedstawia regulacje odnoszące się do kontroli rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, w szeroko rozumianym kontekście nowo wprowadzanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Oprócz nowości w tym zakresie wynikających ze zmian w strukturze administracji podatkowej omawia także pozostałe zmiany dotyczące kontroli (w ordynacji podatkowej oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej).

  Czytaj więcej
 • Wiosenny Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – konferencja naukowa

  Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza kolejną na konferencję naukową poświęconą orzecznictwu w sprawach podatkowych:

  Wiosenny Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
  w dniach 30–31 marca 2017 r.
  Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
  ul. Bojarskiego 3
  Toruń

  Czytaj więcej
 • Prestiżowe studia podatkowe dla Lidera Księgowości 2017! Rejestracja tylko do końca marca!

  Jeszcze można wziąć udział w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości 2017, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych i pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych. Nagrodą główną w VI edycji konkursu są podatkowe studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 1/2017

  dr Jowita Pustuł, Transakcje zawierane przez podmioty powiązane – nowe obowiązki dokumentacyjne
  Od 2017 r. zmieniły się przepisy regulujące zasady przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

  Czytaj więcej
 • VI edycja konkursu Lider Księgowości rozpoczęta

  Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych, pokazanie nowoczesnego oblicza działów księgowości i biur rachunkowych oraz przyczynienie się do integracji i wzajemnego wsparcia wśród pracowników działów księgowości.

  Czytaj więcej
 • VII Forum Podatkowo-Księgowe

  Zapraszamy na konferencję poświęconą nowelizacji VAT od 1 stycznia 2017 r., w trakcie której omówimy ustawę uchwaloną przez Sejm 16 listopada 2016 r. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. 

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 12/2016

  dr Piotr Karwat, Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
  Autor podjął temat analizy relacji pomiędzy regulacją dotyczącą ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i n. ordynacji podatkowej) a innymi przepisami prawa podatkowego, których celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Z tych rozważań została wyłączona kwestia klauzuli dotyczącej nadużycia prawa w VAT.

  Czytaj więcej
 • Lider księgowości - szósta edycja

  Informujemy, iż szósta edycja ogólnopolskiego konkursu o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI wystartuje w styczniu 2017 r.
  Poza wymarzonym tytułem zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci podatkowych studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz wiele innych cennych nagród.
  Rozstrzygająca runda finałowa konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r.

  Zapraszamy!

  www.liderksiegowosci.pl

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.