Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Prawa Publicznego 5/2016

  Zbigniew Kmieciak i Joanna Wegner-Kowalska, O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego
  Autorzy krytycznie oceniają stosowany przez polskie sądy administracyjne, niezmienny od wielu lat, schemat kontroli uznania administracyjnego. Dla wykazania jego ułomności wskazali oni przykłady rozwiązań przyjętych w innych systemach prawnych. Ich zdaniem mogą one być źródłem inspiracji dla polskiego ustawodawstwa i case law.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 4/2016

  Paweł Borecki, Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
  W numerze 4/2016 „Przeglądu Prawa Publicznego” warto polecić uwadze artykuł Pawła Boreckiego pt. „Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego”. Autor zauważa, że we współczesnej Europie przeważają państwa świeckie, a upowszechnieniu zasady państwa świeckiego sprzyja zróżnicowanie religijno-światopoglądowe ludności.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 3/2016

  Paula Białkowska, Reguła zachowania poufności w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – zagadnienia wybrane
  W numerze 3/2016 „Przeglądu Prawa Publicznego” warto polecić uwadze artykuł Pauli Białkowskiej „Reguła zachowania poufności w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – zagadnienia wybrane”. Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące reguły zachowania poufności w relacjach prawnika z klientem w prawie Stanów Zjednoczonych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 2/2016

  Jolanta Pacian, Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane samobójstwo
  W numerze 2/2016 „Przeglądu Prawa Publicznego” warto polecić uwadze artykuł Jolanty Pacian „Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane samobójstwo”. Autorka przypomina, że art. 38 Konstytucji RP stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, a art. 68 ust. 2 mówi o równym dostępie każdego obywatela RP do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 1/2016

  Grzegorz Maroń, Mowa "antymuzułmańska" i "antyimigrancka" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  W numerze 1/2016 „Przeglądu Prawa Publicznego” warto polecić uwadze artykuł Grzegorza Maronia „Mowa «antymuzułmańska» i «antyimigrancka» w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”, który podejmuje kwestię granic wolności słowa w odniesieniu do publicznej debaty na temat muzułmańskich imigrantów.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 12/2015

  Gospodarka w Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej – pomiędzy legalnością, sprawiedliwością społeczną a dobrem wspólnym
  W numerze 12/2015 „Przeglądu Prawa Publicznego” warto polecić uwadze artykuł autorstwa Dobrochny Mnich i Anny Moskwy „Gospodarka w Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej – pomiędzy legalnością, sprawiedliwością społeczną a dobrem wspólnym”, w którym autorki zauważają, że współczesny konstytucjonalizm nie może pominąć problemu ustroju gospodarczego społeczeństwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. odwołuje się do korzeni liberalnych, a u podstaw tego ustroju leżą wolność działalności gospodarczej oraz ochrona własności prywatnej.

  Czytaj więcej
 • Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania - konkurs Stowarzyszenia Fontes

  Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes ogłasza nabór do ogólnopolskiego konkursu dla młodych naukowców

  pt. Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania

  Przedmiotem konkursu jest ustalenie:

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 11/2015

  Uwagi o operacie szacunkowym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  W numerze 11/2015 „Przeglądu Prawa Publicznego” wartko polecić uwadze artykuł autorstwa Anny Szyszki „Uwagi o operacie szacunkowym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Autorka pisze w tym artykule, że opinie i ekspertyzy sporządzane przez wyspecjalizowane podmioty są utworami, a co za tym idzie, stanowią przedmiot prawa autorskiego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 10/2015

  Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Lekturę numeru 10 „Przeglądu Prawa Publicznego” z 2015 r. warto rozpocząć od artykułu autorstwa Tadeusza Kiełkowskiego „Granice wznowionego postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych”. Autor zwraca w nim uwagę, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowała się rozbieżność poglądów co do tego, czy organ administracji we wznowionym postępowaniu powinien brać pod uwagę wszystkie potencjalne przyczyny wznowienia, czy tylko te, które wskazał wnioskodawca.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 9/2015

  Tradycyjna teoria wykładni prawa Eugeniusza Waśkowskiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiej egzegezy prawniczej

  Numer 9 „Przeglądu Prawa Publicznego” z 2015 r. rozpoczyna ciekawy artykuł autorstwa Artura Kotowskiego pt. „Tradycyjna teoria wykładni prawa Eugeniusza Waśkowskiego i jej znaczenie dla rozwoju polskiej egzegezy prawniczej”. W artykule dokonano omówienia przedwojennej teorii wykładni prawa, której twórcą był wybitny prawnik, profesor prawa cywilnego i adwokat, Eugeniusz Waśkowski.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego 6/2015

  Numer 6 „Przeglądu Prawa Publicznego” z 2015 r. to numer jubileuszowy – 100, który został zatytułowany „O lepszą organizację państwa i sprawiedliwość społeczną”. Ten szczególny numer zawiera wstęp Pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, a także listy z okazji wspomnianego jubileuszu: JM Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Tadeusza Pomianka, redaktora naczelnego „Przeglądu Prawa Publicznego” prof. Pawła Chmielnickiego oraz Jego zastępcy dr. Andrzeja Adamczyka.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8/2015

  Numer 7–8 „Przeglądu Prawa Publicznego” z 2015 r. ukazał się pod tytułem „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje”. Rozpoczyna go relacja Zbigniewa Piepiora z III Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, który odbył się w dniach 27−28.09.2014 r. w Krakowie.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.