Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Hubert Izdebski

  prof. dr hab. Hubert Izdebski - profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 31 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)

  Czytaj więcej
 • Justyna Przedańska

  dr Justyna Przedańska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”. W latach 2014–2018 redaktor tematyczny kwartalnika „Wrocławskie Studia Sądowe”.

  Czytaj więcej
 • Igor Zachariasz

  dr hab. Igor Zachariasz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa.
  Od 2018 r. dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, wcześniej m.in.: członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009-2011), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1994) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997).

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.