Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • XIII edycja Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy rozstrzygnięta

  Konkurs Redakcji miesięcznika "Samorząd Terytorialny" i jego wydawcy - Wolters Kluwer SA - na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej został rozstrzygnięty.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 4/2016

  Renata Kusiak-Winter, W sprawie marginalizacji wątków prawnych w nauce administracji
  Numer kwietniowy „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł pt. W sprawie marginalizacji wątków prawnych w nauce administracji Renaty Kusiak-Winter, w którym autorka bada, dlaczego współczesne studia z zakresu nauki administracji nie poświęcają już tak wiele miejsca uwarunkowaniom prawnym. Jako przyczyny wskazuje wpływ różnic w tradycji i kultury prawnej właściwej systemom Europy kontynentalnej oraz krajów anglosaskich, jak również zawarty w systemie prawa pierwiastek „spowolnionej czasowości”, skontrastowany z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz oczekiwań szybkich reform w administracji.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 3/2016

  Jacek Sierak i Michał Bitner, Uwarunkowania i kierunki zmian koncepcji wyrównywania poziomego w systemie finansów samorządowych
  Trzeci numer „Samorządu Terytorialnego” to prawdziwa gratka dla wszystkich zainteresowanych finansami samorządowymi. Całość otwiera artykuł Jacka Sieraka i Michała Bitnera poświęcony omówieniu przesłanek i kierunków modyfikacji mechanizmu finansowego wyrównywania poziomego w polskim systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno konieczność zmiany tego mechanizmu, jak i ogólne zasady zmiany wynikają z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 1-2/2016

  Numer podwójny „Samorządu Terytorialnego” zawiera aż jedenaście artykułów, recenzję, dwie glosy oraz indeks rzeczowy publikacji i indeks nazwisk autorów publikacji w Samorządzie Terytorialnym” w 2015 r.

  Jerzy Korczak, Kierunki zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy – z perspektywy 25-lecia samorządu terytorialnego

  Czytaj więcej
 • Już tylko do 31.01 można złożyć prace w Konkursie "Samorządu Terytorialnego"

  Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego
  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 12/2015

  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Numer grudniowy „Samorządu Terytorialnego” otwierają dwa artykuły traktujące o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tekst Roberta Gawłowskiego, w którym autor analizuje funkcjonowanie Komisji od początku jej powołania do dziś, zwracając uwagę na proces jej instytucjonalizacji, zmianę roli, jaką odgrywała, a także możliwe kierunki reform jej funkcjonowania, oraz tekst Igora Zachariasza, który przez pryzmat genezy Komisji pokazuje, że stała się ona trwałym forum współpracy rządu i samorządu terytorialnego w reformie państwa, natomiast przedkładane projekty jej reorganizacji zmierzające do utworzenia komisji wspólnych działających w obszarach metropolitalnych dają szansę na optymalizację realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 11/2015

  Estetyka przestrzeni publicznej

  „Samorząd Terytorialny” w listopadzie prezentuje Czytelnikom niezwykle interesujące publikacje naukowe.
  Numer otwiera tekst Andrzej Nałęcza dotyczący działań organów jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych związanych z estetyką przestrzeni publicznej po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, dzięki której rady gmin uzyskały kompetencję do wydawania uchwał o sytuowaniu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 10/2015

  Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego i Konkurs im. Prof. Michała Kuleszy 

  Październikowy numer „Samorządu Terytorialnego” otwiera relacja z wręczenia pierwszych Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Warszawie 28 sierpnia 2015 r., oraz ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. (przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2016 r.).

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 9/2015

  We wrześniu zachęcamy Czytelników do sięgnięcia po „Samorząd Terytorialny” – jesteśmy bowiem przekonani, że każdy znajdzie interesujący go tekst. Na numer składa się osiem artykułów, recenzja, glosa oraz przegląd piśmiennictwa.

  Czytaj więcej
 • XIII edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy

  Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XIII doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych. 

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 7-8/2015

  Bogactwo „Samorządu Terytorialnego” w wydaniu lipcowo-sierpniowym objawia się w aż 15 artykułach naukowych, dwóch glosach i recenzji. Szczególną uwagę warto zwrócić na tekst Mariusza Szyrskiego, który dotyczy tworzenia i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) na obszarze gmin.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w czerwcu

  Na czerwcowy numer „Samorządu Terytorialnego” składa się sześć niezwykle cennych artykułów naukowych. Całość otwiera tekst Pawła Swianiewicza, który podjął się przeanalizowania europejskich doświadczeń w zakresie reform terytorialnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W artykule autor omawia reformy przeprowadzone w Gruzji, Danii, na Łotwie, w Holandii, Finlandii, Grecji, Irlandii i Albanii, głównie odnosząc się do reform szczebla gminnego.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w maju

  Numer majowy miesięcznika „Samorząd Terytorialny” od wielu już lat jest numerem szczególnym, w nim bowiem zamieszczamy informację o wynikach Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, tym razem już jego XII edycji. W numerze prezentujemy także ogłoszenie o kolejnej, XIII edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r.

  Czytaj więcej
 • Konkurs "Samorządu Terytorialnego"

  Miło nam ogłosić, że XII edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej dobiegła już końca.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w kwietniu

  Tematem przewodnim numeru kwietniowego „Samorządu Terytorialnego” były kwestie dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym. W związku jednak z nieodżałowanym odejściem prof. Jerzego Regulskiego, jednego z ojców-założycieli samorządu terytorialnego w Polsce, tom otwieramy wspomnieniem, które specjalnie dla Czytelników przygotował sędzia Jerzy Stępień.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w marcu

  Marcowy numer „Samorządu Terytorialnego” został przygotowany w celu uczczenia 25-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego, przy czym ważnym akcentem obchodów tej rocznicy była konferencja zorganizowana w dniach 5–6 marca 2015 r. w Katowicach przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w styczniu - podwójny numer

  Numer podwójny (1–2) „Samorządu Terytorialnego” składa się niejako z dwóch części. Pierwszą stanowi 12 tekstów powstałych w związku z konferencją, która – pod tytułem „25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość” – odbyła się w Senacie RP 18.09.2014 r. z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, nieustannie realizującej swoją misję wspierania rozwoju samorządności lokalnej.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w grudniu

  Grudniowy numer „Samorządu Terytorialnego” jest na swój sposób numerem szczególnym, ponieważ zawiera materiały będące pokłosiem I Seminarium „Samorządu Terytorialnego” pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”, które odbyło się 15.09.2014 r. w Warszawie. Seminarium objął honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w listopadzie

  Numer listopadowy „Samorządu Terytorialnego” zawiera sześć artykułów, wśród których Czytelnik z pewnością znajdzie interesujące go zagadnienia, oraz częściowo krytyczną glosę i recenzję książki wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w październiku

  W październikowym numerze „Samorządu Terytorialnego” znajdą Państwo kolejną partię artykułów na bardzo aktualny dziś temat gospodarowania przestrzenią. Numer otwiera tekst Macieja J. Nowaka oceniający zmiany w systemie zarządzania przestrzenią, jakie mają wynikać z projektowanego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Jakub H. Szlachetko wskazuje na wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planowania, a Jacek Kaczor podnosi językowy aspekt redakcji i interpretacji tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.