Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Zapraszamy na I seminarium ST

  Zapraszamy do udziału w I seminarium miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, którego tematem będzie „Ochrona
  i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2014 r. o godz. 11.00
  w Warszawskim Domu Technika przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny we wrześniu

  We wrześniowym numerze czasopisma można znaleźć niemal wszystko: od tekstu prof. Andrzeja Skoczylasa i dr hab. Mariusza Swory, dotyczącego wspierania odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, przez artykuł dr Anny Fogel, będący oceną skuteczności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, oraz artykuł dr. Jana Chmielewskiego, opisujący obiektowe formy ochrony przyrody w gminach, po materiał Magdaleny Zmełty opisujący Zadania samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny na wybory

  Zawartość numeru 7-8 można podzielić na cztery części tematyczne. Pierwsza dotyczy ustroju samorządu. Prof. Bogdan Dolnicki przedstawia w niej koncepcję ustroju aglomeracji górnośląskiej, która w formie projektu ustawy „o powiecie metropolitalnym aglomeracji górnośląskiej” została zaproponowana przez grupę pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, oraz różnice dzielące ją od projektu poselskiego z 2013 r. W kolejnych artykułach dr Robert Gawłowski omawia specyfikę funkcjonowania metropolii londyńskiej, a prof. Jacek Wojnicki ustrój samorządu w Republice Macedonii.

  Czytaj więcej
 • Prezydent RP wsparł inicjatywę ST

  Mamy zaszczyt poinformować, że Seminarium miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, którego uczestnicy będą dyskutowali o zadaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z projektowanej ustawy o ochronie krajobrazu, zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (informacja jest dostępna na stronie www.prezydent.pl). W piśmie z Kancelarii Prezydenta RP skierowanym do Redakcji czytamy:

  Czytaj więcej
 • Rusza XII edycja Konkursu ST

  Ogłoszenie o XII EDYCJI KONKURSU im. Prof. Michała Kuleszy,
  organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”,
  na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego obronione w 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w czerwcu

  Czerwcowy numer „Samorządu Terytorialnego” zdominowała tematyka utrzymania porządku i czystości w gminach, a konkretnie kwestia upoważnienia radę gminy spółki komunalnej do wydawania rozstrzygnięć indywidualnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym pisze dr Artur Modrzejewski, oraz o instrumentach kontroli działalności w zakresie utrzymania czystości, porządku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, które omawia radca prawny Krzysztof Gruszecki.

  Czytaj więcej
 • Rozdano nagrody w XI Konkursie ST

  W podniosłej atmosferze obchodów Dnia Samorządowca 28 maja wręczono nagrody i dyplomy Laureatom XI Konkursu „Samorządu Terytorialnego” im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji obronione w 2013 r.

  Czytaj więcej
 • Majowy Samorząd Terytorialny

  Majowy numer „Samorządu Terytorialnego” to swoisty przegląd problematyki samorządowej – od statusu prawnego zastępcy wójta do pomocy udzielanej powodzianom. Zatem każdy Czytelnik będzie mógł w nim znaleźć coś ciekawego. Numer ten jest jednak nietypowy, ponieważ jak co roku otwiera go informacja o przebiegu tym razem XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r.,oraz lista jego laureatów.

  Czytaj więcej
 • XI Konkurs ST rozstrzygnięty

  Jury XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, organizowanego przez Redakcję „Samorządu Terytorialnego” i Wydawcę – Wolters Kluwer SA, zakończyło prace.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w kwietniu: Problemy planowania i gospodarki przestrzennej

  Kwietniowy „Samorząd Terytorialny” niemal w całości został poświęcony problematyce planowania i gospodarki przestrzennej w Polsce. Numer otwiera powstały na bazie raportu tekst o społecznych i ekonomicznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji. Kolejne materiały związane z tą tematyką dotyczą kwestii nadużywania władztwa planistycznego gminy, dyskusji społecznej w procedurze podejmowania decyzji planistycznych i dostępności dokumentów planistycznych, wywłaszczenia planistycznego oraz wydawania decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.

  Czytaj więcej
 • XI Konkurs ST: prace do 21.02.2014 r.

  Komisja Konkursowa XI Edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie
  i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, którego organizatorem jest Wydawca
  i Redakcja „Samorządu Terytorialnego”, przedłużyła termin składania prac do 21 lutego 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w marcu

  W marcowym numerze „Samorządu Terytorialnego” nie ma jednego, wiodącego tematu. Na plan pierwszy wysunęła się kwestia powierzania przez gminy prowadzenia szkół podmiotom prywatnym, które pozwala gminom na uniknięcie likwidacji najmniejszych placówek i ograniczenie wydatków oświatowych. Kwestią tą zajął się dr Dawid Sześciło z Uniwersytetu Warszawskiego.

  Czytaj więcej
 • Partycypacja obywatelska na celowniku - łączony numer ST

  Numer 1-2/2014 „Samorządu Terytorialnego” niemal w całości poświęcamy partycypacji obywatelskiej w życiu jednostek samorządu terytorialnego. Partycypacja to temat i proces bardzo ważny nie tylko w rozwiniętych krajach o ukształtowanych strukturach demokratycznych, ale i u nas - w Polsce, bo przecież rzecz idzie o autentyczny wpływ społeczeństwa na bieg spraw publicznych, tych wielkich i małych, sprowadzających się często do dyskusji nad remontem osiedlowego chodnika.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w grudniu

  1. Prof. Hubert Izdebski zastanawia się nad pozycją ustrojową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje od 20 lat - pisze autor. - Od 2005 r. Komisja ma pełne umocowanie ustawowe, uprzednio, od 1997 r. znajdując podstawę prawną funkcjonowania w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym z upoważnienia ustawy o Radzie Ministrów.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w listopadzie

  Listopadowy numer „Samorządu Terytorialnego” został w całości poświęcony problemom Warszawy i województwa mazowieckiego. Otwiera go artykuł prof.  Huberta Izdebskiego pt. „Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną („janosikowe”) z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego”.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w październiku

  Najważniejszy blok październikowego numeru „Samorządu Terytorialnego” stanowią artykuły dotyczące rozwoju regionalnego. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse przedstawia najważniejsze założenia tzw. „inteligentnej specjalizacji”
  w polityce spójności – inicjatywy przygotowanej przez Komisję Europejską dla perspektywy 2014–2020 – i zastanawia się,
  czy Polska zdoła wykorzystać tę szansę rozwoju innowacyjnej gospodarki. W konkluzjach autor przedstawia największe wyzwania, jakie inteligentna specjalizacja stawia w najbliższym czasie przed polskimi władzami publicznymi – krajowymi
  i regionalnymi.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny we wrześniu

  Wrześniowy numer „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł prof. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej i dr Katarzyny Feldo pt. „Podatek od towarów i usług w związku z działalnością jednostek samorządu terytorialnego”. Autorki podjęły w nim budzącą wiele kontrowersji problematykę opodatkowania podatkiem od towarów usług działań jednostek samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej
 • Łączony numer Samorządu Terytorialnego: Od pojęcia adresata decyzji administracyjnej do samorządu w Albanii

  W liczącym blisko 200 stron podwójnym numerze „Samorządu Terytorialnego” znalazło się kilkanaście artykułów.
  Pierwszym jest tekst „Mit o adresacie decyzji administracyjnej”, w którym prof. Zbigniew R. Kmiecik i dr Eliza Kosieradzka zastanawiają się, czy rzeczywiście „zewnętrzność” adresata decyzji administracyjnej – pojmowana jako jego niepodporządkowanie organizacyjne ani służbowe wydawcy aktu – wobec podmiotu, który wydaje decyzję stanowi jeden
  z elementów konstytuujących pojęcia decyzji administracyjnej i administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w maju: Zarządzanie przestrzenią i demokracja partycypacyjna

  Dorota Mantey w artykule „Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi” systematyzuje wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania przestrzenią, podejmując przy tym próbę uporządkowania nowych pomysłów na rozwiązywanie dobrze nam znanych problemów rozwojowych miast i regionów miejskich.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w maju

  Konkurs miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji został rozstrzygnięty. Finał Konkursu odbędzie się 29 maja 2013 r.
  w Kancelarii Premiera Rady Ministrów podczas uroczystej części obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.