Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Samorząd Terytorialny w kwietniu

  Pierwsze wzmianki o problemach wynikających z nieprzewidzenia w polskim prawie administracyjnym struktur organizacyjnych dla obszarów wielkomiejskich (metropolitalnych) pojawiły się już pod koniec lat 90. XX w. Od tamtego
  czasu dyskusja nad formami instytucjonalnymi, które sprzyjałyby lepszemu rozwiązywaniu problemów pojawiających
  się w obszarach metropolitalnych, praktycznie nie ustaje, choć – jak wiele debat – ma momenty ożywienia i stagnacji.

  Czytaj więcej
 • XI edycja Konkursu ST

  Ogłoszenie o XI EDYCJI KONKURSU im. Prof. Michała Kuleszy,
  organizowanego przez Wolters Kluwer SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”,
  na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w marcu

  W marcowym „Samorządzie Terytorialnym” publikujemy kolejne artykuły z cyklu dyskusji o partycypacji deliberacyjnej obywateli w życiu społecznym. Prof. Jerzy Regulski w tekście: „Samorządność i społeczeństwo obywatelskie - kilka pytań i kilka wątpliwości” stwierdza m.in.:

  Czytaj więcej
 • Podwójny numer Samorządu Terytorialnego

  Granice dostępu jednostek samorządu terytorialnego do rynku kapitałowego stanowią jedną z podstawowych kwestii dyskutowanych w piśmiennictwie z zakresu relacji finansowych między państwem a jednostkami władzy terytorialnej. Regulacje prawne ograniczające zakres, formy oraz sposób korzystania ze środków pożyczkowych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach OECD są niejednolite.

  Czytaj więcej
 • Słowo wstępne Prof. Huberta Izdebskiego

  Szanowni Państwo!

  Niniejszy numer „Samorządu Terytorialnego” jest pierwszym, w którym występuję w roli redaktora naczelnego – a zarazem pierwszym, na kształt którego nie było już dane wpłynąć bar-dziej bezpośrednio Profesorowi Michałowi Kuleszy, twórcy czasopisma i jego Redaktorowi Naczelnemu przez 22 lata, z którym miałem zaszczyt przyjaźnić się i współpracować w ramach różnych Jego funkcji publicznych i naukowych.

  Czytaj więcej
 • X konkurs "Samorządu Terytorialnego"

  Mija termin zgłaszania prac

  Tylko do końca stycznia (liczy się data stempla pocztowego) przyjmowane są prace do X edycji Konkursu Wydawcy i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Czytaj więcej
 • Majowe święto „Samorządu Terytorialnego”

  Finał IX Konkursu „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji odbył się 28 maja br. w Sali Muszlowej Pałacu Prezydenckiego.

  Czytaj więcej
 • Rusza X konkurs ST!

  Redakcja „Samorządu Terytorialnego” i jego wydawcy Wolters Kluwer Polska ogłosiły X edycję Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2012 r. Rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2013 r.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w grudniu

  „Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych” - nad takim zagadnieniem zastanawia się dr Anna Wierzbica. Generalne klauzule kompetencyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym są normami prawnymi niezbędnymi przy określaniu właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego
  w realizacji tych zadań samorządu, które mocą konkretnego przepisu nie zostały zastrzeżone na rzecz żadnego z organów.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w listopadzie

  Numer listopadowy „Samorządu Terytorialnego” otwiera tekst dra Bartosza Abramowicza „Samorządność lokalna w Polsce
  w kontekście reform po 1990 r. – założenia i efekty”. Autor podejmuje w nim próbę zbilansowania rozwiązań, które w ciągu minionych 20 lat sprawdziły się, i tych, które okazały się dysfunkcyjne.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny w październiku

  Przedsiębiorczość społeczna wsparciem dla rozwoju
  Pogłębiające się ubóstwo i zjawisko wykluczenia zawodowego, jako skutek zróżnicowania tempa rozwoju poszczególnych regionów kraju, powodują, że walka z tymi zjawiskami jest wciąż jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Na ten problem zwraca uwagę dr Wanda Pełka w tekście „Rola samorządu lokalnego w rozwoju ekonomii społecznej w Polsce”.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny we wrześniu

  Kodeks wyborczy a wola wyborców
  Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest elementem trwale związanym z rozwojem samorządu terytorialnego. Na działalność samorządową ma wpływ zarówno aktualnie obowiązujące prawo, sytuacja społeczno-gospodarcza kraju, zaangażowanie społeczne, jak i system wyboru przedstawicieli wspólnoty mieszkańców do organów samorządowych.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w wakacyjnym numerze ST?

  Podwójny numer „Samorządu Terytorialnego” tym razem zdominowały kwestie gospodarki komunalnej, a w szczególności rządzących nią mechanizmów prawnych. Numer otwiera tekst prof. Michała Kuleszy, powstały na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji pt. „Finanse komunalne a Konstytucja”, zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny i Uczelnię Łazarskiego.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w czerwcowym ST?

  W czerwcowym „Samorządzie Terytorialnym” polecamy tekst Cezarego Nowakowskiego i Arkadiusza Ptaka pt. „Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych”, w którym autorzy biorąc jako przedmiot badań władze lokalne z 1990 i 2002 r. szczegółowo opisują ich strukturę, podając przy tym przyczyny takiego stanu.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w majowym ST?

  Numer majowy miesięcznika „Samorząd Terytorialny” otwiera artykuł prof. Pawła Swianiewicza pt. „Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?” opisujący zależność wykorzystywania środków unijnych od wielkości jednostki samorządowej i stopnia rozwoju reprezentowanego przez nią regionu.

  Czytaj więcej
 • IX konkurs ST rozstrzygnięty

  Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. rozstrzygnęły IX edycję Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji, obronione w 2011 r.

  Czytaj więcej
 • Aktualności

  11.04.2012
  Jury IX edycji Konkursu miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego zakończyło fazę oceny prac konkursowych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie ustalona ostateczna lista laureatów Konkursu. Pełny protokół z prac Jury wraz z nazwiskami zwycięzców zostanie opublikowana w majowym numerze pisma.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.