doktor nauk prawnych; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.