doktor nauk prawnych; od sierpnia 1997 r. – sędzia Sądu Najwyższego (Izba Karna); w latach 1983–1997 sędzia Sądu Rejonowego, potem Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.