profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz profesor emerytowany i honorowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu (Academie Internationale de Droit Comparé); redaktor naczelny „Orzecznictwa Sądów Polskich” (dawniej „Orzecznictwa Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”).