profesor doktor habilitowany nauk prawnych; samorządowiec; prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2005 i przewodniczący sejmiku dolnośląskiego, senator IV i VII kadencji; od 2012 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; założyciel i redaktor naczelny „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek kolegium redakcyjnego „Samorządu Terytorialnego”; autor publikacji m.in. z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego czy prawa samorządu terytorialnego; odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej; doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej.