doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; sekretarz redakcji „Polskiego Procesu Cywilnego”. Uczestniczy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w ramach zespołu problemowego powołanego do spraw postępowania cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności z postępowania rozpoznawczego i międzynarodowego postępowania cywilnego.