profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993–2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2011–2012 – prezes IV Izby Trybunału); dorobek naukowy koncentruje się na zagadnieniach polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw jednostki w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym; wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, członek założyciel European Law Institute, członek komitetów redakcyjnych szeregu prawniczych czasopism w Polsce oraz innych krajach; wykładowca na licznych uniwersytetach zagranicznych, m. in. New York University, Yale, Universite Paris I (Sorbonne), Tel Aviv University, University of Hong Kong. Autor popularnego podręcznika Polskie Prawo Konstytucyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.