profesor doktor habilitowany, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (od 2014 r), wcześniej sędzia SN w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, przez jedną kadencję prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; kierownik pracowni pozapracowniczych stosunków zatrudnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ok. 200 prac naukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, w tym zatrudnienia spółdzielczego. Współautor komentarza do Kodeksu Pracy, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.