sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”; autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu cywilnego” oraz tomu 3 „Systemu prawa procesowego cywilnego”, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.