profesor doktor habilitowany, em. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; jest członkiem naukowych towarzystw prawniczych; w pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i komparatystyką prawniczą, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.