doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej; autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, m.in. dotyczących wykonywania oraz skuteczności orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych; współautor m.in. Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podręcznika Postępowanie sądowoadministracyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.