profesor doktor habilitowany, em. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; były prezes Trybunału Konstytucyjnego; były Rzecznik Praw Obywatelskich; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczący Komisji ds etyki w nauce; były wieloletni członek i Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor ok. 300 opracowań z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa; redaktor naukowy komentarza do Kodeksu karnego członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.