profesor doktor habilitowany nauk prawnych; do 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie; od 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Wydział Prawa, Dyrektor Instytutu Prawa; radca prawny, adwokat – partner w Spółce Prawniczej I & Z s.c. w Warszawie; sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2011 r.); autor lub współautor wielu projektów ustaw; autor ponad 200 prac naukowych (w tym 22 książek) z zakresu teoretycznych i historycznych podstaw ustroju i prawa, w szczególności prawa publicznego, a w jego ramach zagadnień organizacji władz publicznych, zwłaszcza samorządu terytorialnego, styku prawa administracyjnego i cywilnego, „trzeciego sektora” oraz prawa porównawczego.