dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek i sekretarz Rady Naukowej INP PAN. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – m.in. Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Basic Texts, Warszawa 2013, czy System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.