sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, autor ponad 200 publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego procesowego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.