profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (od 2005 r.), kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy komentarza do Kodeksu cywilnego, komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz rocznika orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego; autor ok. 160 opracowań naukowych z dziedziny prawa cywilnego, w tym zwłaszcza mieszkaniowego, rodzinnego i spółdzielczego. Redaktor merytoryczny „Przeglądu Sądowego”.