sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.