docent doktor, od 1977 r. pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, następnie w latach 1999–2003 był Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dla polskiego systemu bankowego. Od 2012 r. prodziekan ds. finansowych WPiA UW. W 2014 r. został wybrany na członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (ELFA). Jako radca prawny współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Linklaters. Autor lub współautor wielu publikacji: monografii, komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów i glos.