profesor doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE (druga kadencja); prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego. Autor wielu książek i artykułów z dziedziny prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa konstytucyjnego. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego.