prof. zwyczajny dr. hab., dr h.c. Uniwersytetu w Jenie, Jean-Monnet- Professor of European Law, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprezes Trybunału w latach 2010–2017.