doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autorka i współautorka ponad stu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu.