doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Unii Europejskiej.