Professor of Legal Sciences, lecturer at the Faculty of Law of the University of Bialystok (Department of Public Economic Law), the College of Enterprise of the Warsaw School of Economics (Department of Administrative and Financial Law of Enterprises) and the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz (Department of Public Economic Law); specialist in the field of financial law, public economic law; supervisor of 10 PhD dissertations and reviewer in over 38 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of over 300 scientific publications.
Selected publications:
Współczesny interwencjonizm, Warszawa 2018
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007
Koncesje w prawie polskim. Kraków 1996
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
Kredytowanie a odpowiedzialność prawna banku za wyniki działalności przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984 nr 1 s. 71-92
Nadzór a kredytowanie przedsiębiorstw bankowych, Państwo i Prawo 1985 nr 3
Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11/12
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
Les orientations des changements en droit financier polonais, Droit Pol.Con. 1990, nr 2
Rola Ministra Finansów w systemie zarządzania finansami w państwach socjalistycznych, Łódź 1976
Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, Stud.Praw.-Ekonom 1980, t. 24
Postępowanie finansowe w systemie prawa polskiego, Acta UŁ Seria I Fol.Iur. 1979 nr 65