Professor of Legal Sciences; in the years 2010–2019, judge at the Constitutional Tribunal; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan; in the years 1988–2006, member of the Legislative Council; long-term member of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences; in the years 2008–2011, chairperson of that Committee; specialist in theory and philosophy of law, policy of making law and legislation techniques, as well as constitutional law; supervisor of PhD dissertations and reviewer in doctoral and habilitation processes; author of over 80 books, articles and chapters in scientific monographs.

Selected publications:
Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982
Analiza prawa podmiotowego, Poznań 1973
(z M. Zielińskim) Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
(z M. Zielińskim) Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 1993
(z Z. Ziembińskim i M. Zielińskim) Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974
Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią, Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, t. CX
O niektórych osobliwościach Konstytucji i jej interpretacji, w: M. Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Warszawa 2016
Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, Państwo i Prawo, 2008, z. 10
O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej, Państwo i Prawo, 2007, z. 4
Zasady techniki prawodawczej, czy rzeczywiście luka w prawie?, Państwo i Prawo, 2005, z. 2
W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, Państwo i Prawo, 2001, z. 9