Professor of Legal Sciences, in the years 2010–2019, judge of the Constitutional Tribunal; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, head of the Department of Constitutional Law; in the years 2015–2019, chairperson of the Legal Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences; in the years 2007–2010, Deputy Ombudsman; specialist in constitutional law, parliamentarism and constitutional judicature; supervisor of PhD dissertations and reviewer in over 14 doctoral and habilitation processes; author, co-author and editor of nearly 200 scientific publications.
Selected publications:
Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9
Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11
Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3
W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5
Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4
Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2