profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia NSA oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek kolegium redakcyjnego "Państwa i Prawa" oraz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor lub współautor kilkuset opracowań naukowych, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji i sądowoadministracyjnego.