profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce), specjalista z zakresu prawa finansowego i prawa gospodarczego publicznego, autor ponad 500 publikacji naukowych.